Kontakt
TatraSoft Group s.r.o.                                                                Hroznová 10                                                                                            831 01     Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MP900439274 300x204 Kontakt
IČO :         35 752 831 
IČ DPH :    SK2020230828
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, vl.č. 17880/B, Odd. Sro
 phone Kontakt
 
+421 2 644 63 006 , +421 915/770010 (mobil)                                      
+421 2 644 61 084   (fax)                                                                                                                                                                                                       
 

 Rýchly kontakt

V prípade akéhokoľvek dotazu nás prosím neváhajte kontaktovať: