Contact
TatraSoft Group s.r.o.

Hroznová 10,  831 01 Bratislava, Slovakia 

IČO: 35 752 831  
IČ DPH: SK2020230828 

Zapísaná na OR Okresného súdu Bratislava I, vl.č. 17880/B, Odd. Sro

Phone: +421 2 6446 3006 
FAX:    +421 2 6446 3006 
E-mail: tatrasoft@tatrasoft.sk