O firme

2page img2 O firmeProfil

TatraSoft Group s.r.o. – spoločnosť so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné služby v oblasti IT pre stredné a väčšie organizácie a štátne inštitúcie od roku 1990.Pri implementácii využíva mnohoročné skúsenosti s vývojom,údržbou a nasadzovaním informačných systémov u takmer 500 subjektov. Podieľali sme sa na realizácii takých projektov ako poistný a ekonomický systém v Spoločnej zdravotnej spoločnosti, Zúčtovanie platobných kariet pre SLOVNAFT, SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV, Ministerstvo hospodárstva SR atď. Od roku 1998 zamestnávame stabilnú skupinu zamestnancov, ktorí tvoria jadro profesionálneho tímu, ktorý stavia na vedomostiach, spoľahlivosti, kreativite a spolupráci. V súčasnosti máme 15 zamestnancov.

Čo  ponúkame

Naša spoločnosť poskytuje všetky služby potrebné pre komplexné riešenie informačných technológií v organizáciách. Dodávame podnikový informačný softvér – IS GARIS, vrátane infraštruktúry, Hardware ( PC, servre, tlačiarne, notebooky) komponenty, štandardný software, spotrebný materiál pre výpočtovú techniku a iné.

 • Analýza podnikových procesov
 • Návrh SW riešení                                                                                                            
 • Vývoj a implementácia SW na zákazku
 • Podnikový systém GARIS – komplexný podnikový ISHot – line a technická podpora
 • Školenia a konzultácie
 • Integrácia podnikových aplikácií
 • HW , komponenty, siete
 • Komplexný servis a body leasing
 • Distribúcia technológií Magic xpa, Magic xpi, Oracle, Microsoft 
Technológie

Navrhované riešenia vyvíjame flexibilne v rôznych platformách – podľa požiadavky a potreby zákazníka a typu poskytovaného riešenia. Využívame technológie Magic xpa, Java, .NET, PHP, databázy : ORACLE, MS SQL, DB2, My SQL Pervasive a iné.

Medzinárodná  spolupráca  a  Výhradný distribútor Magic pre ČR a SR

TatraSoft Group je výhradným distribútorom technológie Magic xpa, Magic xpi  pre ČR a SR, výrobcom ktorého je nadnárodná spoločnosť Magic Software Enterprises, Izrael  vlastnými pobočkami v mnohých krajinách (USA, Kanada, Japonsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Maďarsko, …)V roku 2008 Magic Software Enterprises získala tretí krát po sebe ocenenie “SAP Business One Global Solution Partner Award for Leadership in Innovation”. Od roku 1995 sme členom tejto medzinárodnej siete a úzko spolupracujeme v poskytovaní riešení s partnermi z ČR, Maďarska, Poľska, Nemecka a UK Ako výhradný di2page img6 O firmestribútor technológie Magic – UniPaaS poskytujeme partnerom

 • •  školenia
 • •  technickú podporu
 • •  prezentácie a obchodné informácie
 • •  konzultácie a audit SW riešení na báze UniPaaS 

 • TatraSoft Group s.r.o je partnerom a využíva technológie spoločností ORACLE, Hewlett – Packard , IBM , Microsoft.
Spoločnosť TatraSoft Group sa riadi a dodržiava : Etický kódex