Software ako služba IS CLOUDIS

 

4page img4 Software ako služba IS CLOUDISPodnikový informačný systém Cloud-IS ako služba …. pre každého. 

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o. prináša a uvádza na trh novú generáciu ERP SW  – Podnikový informačný systém v prostredí intranetu a internetu na báze cloud – riešenia Cloud-IS – to je komplexná funkcionalita dostupná kedykoľvek a kdekoľvek pre každého užívateľa. Podporuje tiež i prístup cez  mobilné zariadenia. Cloud-IS umožňuje neobmedzené využívanie balíka riešení ERP a poskytovanie jednotlivých aplikácií zákazníkom formou služby na rôzne časové obdobia a v rôznom rozsahu. 

4page img1 Software ako služba IS CLOUDISCloud-IS to je vysoká škálovateľnosť, bezpečnosť a najnovšia technológia, ktorá je navrhnutá špeciálne pre cloud. Cloud-IS je určený pre všetky typy a veľkosť organizácií,a subjektov, SZČO, štátna správa. Cloud-IS obsahuje rôzne automatické programy na migráciu kmeňových dát tak, abz bol prechod a štart v systéme Cloud-IS čo najrýchlejší a najhladší. Clloud-IS umožňuje definovať práva na jednotlivé moduly a ich činnosti. Zálohovanie každej spoločnosti sa dá plánovať na systémovej úrovni. taktiež je možné aj užívateľské zálohovanie.

 

                     

business 15822 640dievca anotebook 300x199 Software ako služba IS CLOUDIS  Ako  sa  sa stať  používateľom  Cloud-IS ?                                                                Stačí urobiť 4 kroky a môžete mať aj vy výhody cloudu pre seba…                                                                        
 kedykoľvek
 1.  kdekoľvek 
    spoľahlivo a bezpečne                        

 

Ak si chcete naše riešenie prezrieť, alebo len vyskúšať jednotlivé moduly, prihláste sa prosím  a zašlite nám požadované údaje, aby ste mohli pracovať s vašimi základnými číselníkmi ( názov firmy, adresa, IČO, IČ DPH, kontaktná osoba ), ktoré budú zavedené do systému Cloud-IS tak ako ste ich uviedli.

Ak ste sa úspešne prihlásili a obdržali ste od nás prístupové údaje ( bezpečné heslo vygenerované systémom ) pre vstup do Cloud-IS, môžete začať v systéme pracovať. Je na vás, či ho začnete reálne používať, alebo len budete skúšať jednotlivé moduly a ich funkcionalitu, či Vám vyhovuje. Moduly máte všetky ihneď k dispozícii na štandartný čas 1 mesiac.

Po ukončení testovacej prevádzky vám chceme ponúknuť extrémne výhodné obchodné podmienky pre reálnu prevádzku Cloud-IS vo vašej organizácii a zabezpečenie komplexnej profesionálnej starostlivosti o vás ako užívateľa systému. Dbáme na absolútnu bezpečnosť dát, ktorých správu zabezpečí a vykonáva špičkové dátové centrum, vybudované na tento účel.  

Reálna rutinná prevádzka systému za podmienok, ktoré ste si s nami dohodli je prvým krokom k vašej mobilite a možnosti využívania balíka ERP aplikácií Cloud-IS kedykoľvek a odkiaľkoľvek. My sa budeme starať o rozvoj ďalších modulov, ktoré budú pribúdať a vy ich budete mať samozrejme k dispozícii na vyskúšanie a používanie. Zaručujeme včas zakomponovanú aktuálnu legislatívu.

 

graph green e1373374723606 Software ako služba IS CLOUDISPodvojné a jednoduché účtovníctvo

Nevyhnutný software pre každú spoločnosť.Obsahuje zapracované mnohoročné skúsenosti a požiadavky účtovníkov.a množstvo potrebných formulárov.

 

house home Software ako služba IS CLOUDISMajetok, banka, subjekty

Modul rieši plánovanie odpisov majetku,vykonanie inventúry a ďalšie nevyhnutné činnosti, ktoré súvisia s ekonomickými procesmi podniku.

blue folder Software ako služba IS CLOUDIS

došlé a vyšlé doklady,sklad. pohyby

Automatizované-hromadné vytváranie dodávateľských objednávok na základe skladových pohybov skráti a sprehľadní prácu v sklade a odstráni.chybovosť.

 

pie chart Software ako služba IS CLOUDISFinančné analýzy, controlling

Modul prinesie manažérom prehľad o aktuálnej finančnej situácii bez potreby vstupovať do účtovníctva.Obsahuje množstvo grafov pre názorné spracovanie výsledkov.

users Software ako služba IS CLOUDIS

b2b

Aplikácia rieši podporu a realizáciu predaja s obchodnými partnermi.Ponúkame tiež partnerský B2C obchod a tiež prepojenie s inými internetovými obchodmi.

calendar red Software ako služba IS CLOUDIS

výpožičky

Software je určený pre požičovňu náradia, nástrojov, alebo tovaru, ktorý je možné požičiavať za poplatok. Obsahuje kompletnú evidenciu o stave, rezervácii a vrátení výpožičiek.

 

 

 

Balík aplikácií
Kde ušetríte náklady
 • Takmer nulová implementácia
 • Nákup serverov, techniky
 • Nákup update, upgrade 
 • Údržba Software
 • Náklady na administrátora 
 • Nákup OS, iného SPV
Výhody IS CLOUDIS
 • Dostupný kdekoľvek - ON LINE
 • Vždy aktuálna legislatíva
 • Aj pre mobilné zariadenia
 • Intuitívne  používanie IS
 • Viacnásobné prístup.  práva
 • 100% bezpečnosť dát
Služby zákazníkom
 • Online HOT LINE, support
 • Rozširovanie funkcionality
 • Zálohovanie dát
 • Realizácia špeciálnych požiadaviek
 • Privátny CLOUD pre riešenia
 • Prenájom HW a SW