Softwarové riešenia pre váš business
2page img3 Softwarové riešenia pre váš businessPodnikový informačný systém GARIS  

Ponúkame komplexný modulárny podnikový informačný systém GARIS, ktorý je určený pre malé, stredné ale i veľké firmy.   Pokrýva všetky potrebné podnikové agendy : ekonomika – účtovníctvo a financie, rozpočtovníctvo, evidencia majetku, mzdy, personalistika, obchodný systém, sklady, CRM, doprava, internetový obchod, B2B, dochádzka, výroba, manažérske nadstavby a analýzy.Dlhoročné skúsenosti našich konzultantov s implementáciou a údržbou SW riešení sú zárukou optimalizácie procesov u našich zákazníkov a identifikáciou ich skutočných potrieb. Našim užívateľom poskytujeme kvalitnú SW podporu. Vďaka použitej technológii sme schopní zrealizovať novovzniknuté požiadavky, individuálne zmeny, či úpravy na mieru v krátkom čase a počas nepretržitej prevádzky softvéru.                                                                                                                                                                                 

" Komunikujte s nami, splníme vaše požiadavky!"

 

PODVOJNÉ  ÚčTOVNÍCTVO, FAKTURÁCIA, BANKA, ZMLUVY

3page img6 Softwarové riešenia pre váš businessAplikácia je určená pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských, rozpočtových a príspevkových organizácií. vždy podľa aktuálne platnej legislatívy. Vďaka množstvu prehľadných zostáv ktoré obsahuje, vám presne a rýchlo poskytne informácie o stave podnikových financií a podporí tak vaše flexibilné rozhodovanie

 

MAJETOK

3page img3 Softwarové riešenia pre váš businessAplikácia poskytne informácie o existujúcom aj leasingovom, vyradenom majetku organizácie., o hmotnom a  nehmotnom investičnom majetku a tiež o drobnom majetku. V softvéri je možné modelovať situáciu, aká nastane i po zhodnotení majetku, ale aj to ak sa uskutočnia plánované investície. Tak môžete odpisovať súbor hnuteľných vecí.

 

MZDY A PERSONALISTIKA

3page img4 Softwarové riešenia pre váš businessAplikácia je určená na výpočet platov a miezd. Umožňuje nahrávať rôzne potrebné informácie napr. o plánoch prac. doby, platoch a mzdách, daňových a poistných náležitostiach, dovolenkách, zrážkach a mzdových zložkách. Na ich základe umožňuje vytvárať tlačové výstupy,prehľady, potvrdenia a hlásenia o zamestnancoch a zamestnávateľovi ako celku.

 

cRM, DOPRAVA

3page img1 Softwarové riešenia pre váš businessCRM modul umožňuje sledovať komunikáciu s obchodnými partnermi, otvárať projekty, delegovať úlohy a sledovať ich rozpracovanosť.  Modul DOPRAVA eviduje komplexne vozový park vo firme, potrebu pravidelných kontrol a servisu, spotrebu PHM a priebežné využívanie áut.

 

OBCHODNÝ SYSTÉM, POKLADNIĆNÉ SYSTÉMY

3page img2 Softwarové riešenia pre váš businessModul zabezpečuje profesionálnu obchodnú činnosť od nákupu tovaru (materiálu), evidenciu, skladovanie, pohyby, inventúry až po veľkoobchodný či maloobchodný predaj, alebo výdaj na spotrebu. Má bohatú funkcionalitu,umožňuje riadiť a vytvárať vernostný systém firmy. SW komunikuje s externými zariadeniami – čítačka, Fiškálne pokladnice, mobilné terminály, tablety.

 

riadenÝ SKLAD – WMS

3page img5 Softwarové riešenia pre váš businessModul je určený pre riadenie a podporu fyzických činností na sklade s použitím mobilného terminálu. Automatizuje proces vychystávania tovaru, čím zamedzuje zámene výdaja podobného tovaru s rozdielnymi cenami. Umožní rýchlu polohovú inventúru tovaru. Pri používaní tohto modulu je možná rýchla zastupiteľnosť pracovníkov a a zaučenie nových.