Magic xpa technológia – vývoj a tvorba aplikácií
Diagram1 300x211 Magic xpa technológia   vývoj a tvorba aplikáciíXVIWBHCAJBWIIRCAOHVZAPCAT42FYQCA0C3XFGCA5DMFK1CAOUR0A2CAYTS0ZHCAVW2UD7CASP3KPQCAJCZPPYCALW97PQCAR9OPIFCAY5NH7OCA2ILUGVCAP70W1GCA7LD1Y3CAQU1G40CAAJ0Z1BCAX7UO7E Magic xpa technológia   vývoj a tvorba aplikáciíVývojový  nástroj  Magic  xpa

Magic xpa – najproduktívnejšia a nákladovo efektívna vývojová platforma pre Full Client , RIA a SaaS. Magic xpa – komplexná vývojová a aplikačná platforma – ďalšia generácia úspešného viacnásobne všestranného vývojového nástroja eDeveloper.UniPaaS je prvá technológia, ktorá umožní využitie RIASaaS aplikačnej platformy. UniPaaS využíva vlastnú vývojovú paradigmu, ktorá automatizovane rozdeľuje výkon a aplikačnú logiku medzi Klienta a Server. UniPaaS vývojárovi ponúkne možnosti výberu prostredia nasadenia aplikácie a jej prevádzkovania: 

 ako  Rich Client

 ako web Client

 ako aplikácia, ktorú vlastní zákazník

 ako aplikácia, ktorú prevádzkuje dodávateľ ako servisnú službu – SaaS v lokálnej sieti alebo v prostredí web

 

 Sledujte najnovšie trendy  v  IT… 

Magic xpa je komplexná technologická platforma prináša významnú výhodu pri tvorbe RIA alebo SaaS riešenia – nie je potrebné investovať do nákupu rôznych platforiem,a tieto potom spolu s Client / Server architektúrou pracne integrovať do jedného riešenia. Keďže  riešenie v UniPaaS je možné vyvinúť, dodať a nasadiť v krátkom čase, znižuje sa aj riziko navyšovania nákladov za  nedodržanie termínu projektu. Základnou výhodou technológie je práve rýchlosť vývoja a nasadenia riešení do prevádzky.

2.

Nové možnosti 

 Magic xpa

Magic xpa je jedinečná vývojová a aplikačná platforma, ktorá umožňuje jedinou vlastnou vývojovou paradigmou pokryť všetky požiadavky vývoja a tvorby aplikácie, ktoré vzniknú počas celého  procesu tvorby riešenia.Magic xpa  technológia umožňuje prevádzkovať aplikácie v hybridnom móde  – ako „ on premise“ – priamo v prevádzke, ale tiež aj „ on – demand“ – na požiadanie pre viacerých prenajímateľov APV.Táto vlastnosť  umožní realizovať rýchlo a jednoducho  zmeny a rýchle prispôsobenie sa rastúcim požiadavkám trhu.

Riešenia na technológii Magic xpa  sú nezávislé na operačných systémoch, databáze, hardwarovej platforme a preto je možné bez ďalšieho nutného vývoja existujúce riešenie zmeniť, resp. nasadiť do heterogénneho prostredia.Kým iné web riešenia riešia a zápasia s problémom obmedzenia možností web prehliadača, UniPaaS technológia je postavená na báze „ Browser free“ princípe. Preto si vývojár nemusí robiť starosti a nie je obmedzený funkcionalitou, stabilitou či bezpečnosťou web – browsera.

 

Teraz môžete eliminovať náklady a problémy, ktoré vznikajú pri separátnom vývoji Client logiky a Server logiky. Pre prevádzkovaní aplikácie UniPaaS preberá, rozdeľuje a riadi  aplikačnú logiku a výkon medzi rôzne technické komponenty, bez toho že by to bolo  vopred potrebné plánovať alebo neskôr do tohto procesu zasahovať.Taktiež môžete rýchlo implementovať a nasadzovať vysoko výkonné Web  riešenia, bez navyšovania celkových TCO nákladov ( Total Cost Ownership).